About Us Contact us
Headquarters
Tel: +886 2 2659 2535
Fax: +886 2 2659 2265

PR Contact
pr@highpower-tech.com

Business Contact
Global: sales@highpower-tech.com
Europe: sales-eu@highpower-tech.com

Customer Service
info@highpower-tech.com
Address 
6F-6, No.21, Lane 583, Ruiguang Rd., Nei Hu Dist., Taipei , Taiwan